Menu
Til nyhedsoversigt

Bliv patient- og pårørenderepræsentant i Kræftens Bekæmpelse

- af Cancerforums redaktion

Kræftens Bekæmpelse har siden 2016 haft et panel af patienter og pårørende, der alle ønsker
at bruge deres erfaringer og holdninger i forskellige arbejdsopgaver og udvalg. Vi søger nu
flere patienter og pårørende, der har lyst til at drøfte og justere eksisterende forhold eller
udvikle nye initiativer til gavn for kræftpatienter og pårørende.
For at være patient- og pårørenderepræsentant skal du være over 18 år og have afsluttet din
primære behandling inden for de seneste 6 år.

Hvad vil det sige at være patient- og pårørenderepræsentant i Kræftens
Bekæmpelse?
Som patient- og pårørenderepræsentant siger du ja til at være repræsentant i 2 år. Du kan
selvfølgelig til enhver tid melde dig ud. Du vil i løbet af de 2 år blive kontaktet af Kræftens
Bekæmpelse i forbindelse med forskellige opgaver, hvor fokus er på patientperspektivet. Det
drejer sig typisk om 2-3 møder om året af ca. 2 timers varighed. I forbindelse med
forskningsopgaver kan du blive inviteret til at deltage i konkrete projekter og i bedømmelse af
forskningsansøgninger.

Hvordan bliver jeg forberedt til arbejdet?
Kræftens Bekæmpelse vil i starten af 2020 arrangere en temadag for alle patient- og
pårørenderepræsentanter. Temadagen vil handle om rollen som repræsentant og der vil være
øvelser og inspiration til, hvordan man kan bruge sin egen historie mere generelt.
Forskningspanel
Nogle Patient- og pårørenderepræsentanter får mulighed for at deltage i et forskningspanel.
Der vil være en ekstra introduktion til dette panel, hvor man bl.a. lærer om
forskningsprocessen (fra idéudvikling til valg af forskningsdesign og -metode), finansiering af
forskning og etiske problemstillinger.

Hvordan bliver jeg patient- og pårørenderepræsentant?
Kontakt Mette Vinter, mmvi@cancer.dk, tlf.: 3525 7430.

Vi håber, at høre fra dig.

Med venlig hilsen
Kræftens Bekæmpelse
Patient- og Pårørendestøttestøtte
Strandboulevarden 49
2100 Købehavn Ø.
att. Chefkonsulent Mette Vinter