Menu
Til nyhedsoversigt

Er du som efterladt økonomisk sikret?

Når din ægtefælle/samlever er alvorligt syg, er der ud over de følelsesmæssige påvirkninger også en række praktiske og økonomiske spørgsmål, som det er vigtigt at være opmærksom på. I denne artikel kan du læse en overordnet gennemgang af nogle af de ting, som det er godt at tage højde for som efterlevende ægtefælle/samlever.

Kan jeg blive i boligen?
For at finde ud af, hvorvidt du kan blive boende i din bolig som enlig/eneforsørger efter at have mistet din ægtefælle/samlever, er det nødvendigt at udfærdige et budget, der viser, hvordan den ændrede økonomiske situation vil være. Det kræver, at du danner et overblik dine fremtidige indtægter og udgifter i din nye situation som eneforsørger. Det kan være en god ide at spørge din bank, om de kan hjælpe med udformningen af et sådant fremtidigt budget.

Husk, at jeres bankkonti bliver spærret
Hvis I har oprettet fælleskonti, er det vigtigt at huske, at der generelt ved dødsfald vil blive spærret for afdødes konti, herunder også fælleskonti. Som efterlevende, skal du derfor sørge for, at din løn, pension eller andre indtægter ikke sættes ind på en konto, der bliver spærret. Det er vigtigt at tale med banken om disse ting, inden problemet opstår.
På Finansrådets hjemmeside kan du læse mere om spærring af fælleskonti:
Finansrådets hjemmeside

På brancheorganisationen for forsikrings- og pensionsselskabernes hjemmeside kan du læse mere om udbetalinger til efterladte:
Brancheorganisationen for forsikrings- og pensionsselskabernes hjemmeside

Arver vi efter hinanden?
Det er vigtigt at være opmærksom på, at I som samlevende ikke har arveret efter hinanden med mindre, der er oprettet et testamente. Du kan læse mere om arvelovens regler omkring fordeling af arv på Ret&Råds hjemmeside:
Ret&Råds hjemmeside

Tal med en advokat
Det kan være en god idé at kontakte en advokat, hvis I har spørgsmål om arv. Hvis du gerne vil tale med en advokat, men ikke synes at du har råd til det, kan du via Advokatvagten finde advokatvagter, hvor frivillige advokater og advokatfuldmægtige yder gratis, mundtlig rådgivning om juridiske spørgsmål. Alle borgere, uanset indkomstforhold, kan henvende sig anonymt hos Advokatvagten.
Læs mere om Advokatvagten på: www.advokatvagterne.dk
Der er også mulighed for gratis retshjælp hos Københavns Retshjælp, der yder gratis bistand til alle borgere; også dem der ikke bor i København. Her er hjælpen afhængig af husstandsindkomst.
Læs mere om Københavns Retshjælp på: www.retshjaelpen.dk

Få mere hjælp her
På Cancerforum kan du stille eventuelle spørgsmål til andre brugere, der har erfaring med de praktiske og økonomiske problemstillinger, man skal være opmærksom på, når ens ægtefælle/samlever er alvorligt syg.
Du er også meget velkommen til at skrive dine kommentarer her på siden eller til at ringe og tale med vores rådgivere på Kræftlinjen på tlf.: 80 30 10 30.