Menu
Til nyhedsoversigt

Har du lyst til at dele dine erfaringer med videokonsultation og omlægning af kræftopfølgning fra fysiske møder under covid-19?

- af Cancerforums redaktion
Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Kræftens Bekæmpelse søger interview-deltagere til et projekt, der skal undersøge kræftpatienter og pårørendes erfaringer med omlægning af kræftopfølgning til videokonsultation under covid-19.

På baggrund af kræftpatienters nedsatte immunforsvar, er der under covid-19 foretaget en række omlægninger af hospitalskonsultationer - til video i stedet for vanlig fysisk fremmøde. At kommunikere via video kan være et godt alternativ til at skulle møde op fysisk, men det er vigtigt, at den digitale opfølgning sker på forsvarlig vis, og at patientsikkerheden er i orden. Derfor vil vi tage udgangspunkt i kræftpatienter og pårørendes oplevelser.

Hvem kan deltage i undersøgelsen?
Hvis du er kræftpatient, som har gennemført videokonsultation i forbindelse med kræftbehandling i perioden 1.februar-1.juni 2021, så vil vi meget gerne høre fra dig.

 Hvis du er pårørende til en kræftpatient, som har gennemført videokonsultation i forbindelse med kræftbehandling i perioden 1.februar-1.juni 2021, så vil vi meget gerne høre fra dig.

 Vi søger 10 kræftpatienter og 5 pårørende til interviews, hvor vi spørger ind til kræftforløbet og gode/dårlige oplevelser med videokonsultation med fokus på patientsikkerhed (herunder om du havde lettere mulighed for at have en pårørende med, om vigtigt information er gået tabt).

Interviewet vil foregå over telefon på et tidspunkt, der passer dig, og vil vare maksimum 45 minutter.

Hvis du ønsker at deltage eller har spørgsmål, bedes du kontakte sundhedsfaglig konsultant Lotte Linnemann Rønfeldt fra Kræftens Bekæmpelse på e-mail: lotterf@cancer.dk eller på telefon: 3525 7411.  

Med venlig hilsen
Cancerforums redaktion,
på vegne af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Kræftens Bekæmpelse