Menu
Til nyhedsoversigt

Kend dine rettigheder

- af Cancerforums redaktion
Hjælp og viden om økonomisk hjælp, hjælp i hjemmet, arbejde og pension

Det kan være en stor hjælp at vide, hvad du har ret til som kræftpatient eller som pårørende til en kræftpatient. På cancer.dk, Kræftens Bekæmpelses hjemmeside, kan du blandt andet læse om mulighederne for at få økonomisk hjælp og hjælp i hjemmet.

Hvis du vi læse om mulighederne for at få sygedagpenge, fleksjob og førtidspension, skal du klikke her: ’Arbejde og pension’.

Du kan også læse om din ret til at vælge mellem alle offentlige sygehuse i landet og regler for maksimale ventetider for både undersøgelser, behandling og efterbehandling, hvis du klikker her: ’Rettigheder under behandlingen’.

Familiemedlemmer og venner har mulighed for at tage orlov fra deres arbejde for at passe en alvorligt syg kræftpatient. Det kan du læse mere om her: ’Orlov til pasning og pleje af pårørende’.

I afsnittet om hjælp i hjemmet kan du læse om dine muligheder for at få hjælp til praktiske opgaver eller hjælpemidler: ’Hjælp i hjemmet'.

Hvis du vil se alle afsnit under emnet ’Rettigheder’, kan du klikke her: ’Rettigheder’.