Menu
Til nyhedsoversigt

Trætheden er det værste

"Trætheden er det værste". Ordene stammer fra en 70- årig kvinde, der har været i behandling for en kræftsygdom. Hun er en af de mange kræftpatienter, som kontakter Kræftlinjen og fortæller, at trætheden i forbindelse med kræftbehandlingen kan give mange begrænsninger. Hun magter ikke det huslige arbejde eller at passe haven men må have hjælp af de voksne børn. Vi ved fra henvendelser til Kræftlinjen og fra undersøgelser, at træthed under kræftbehandling er hyppigt forekommende, men også træthed efter afsluttet kræftbehandling er almindeligt.

Årsager til trætheden
Der kan være forskellige årsager til træthed i forbindelse med en kræftsygdom. Selve sygdommen og behandlingen i form af operation, stråler og kemobehandling kan give træthed. Men også følger af behandlingen i form af eksempelvis medicin, nedsat appetit, inaktivitet, bekymring, depression og søvnproblemer er hyppige årsager til trætheden efter kræftbehandling. Mange kan opleve, at trætheden bliver ved i længere tid efter afsluttet behandling, men oftest vil den efterhånden tage af. 

Læs mere om årsager til træthed efter kræftbehandling her.

”Hvad kan jeg gøre, så jeg ikke er så træt?”, spørger den 70-årige kvinde. I første omgang skal du naturligvis sikre dig, at trætheden ikke skyldes at sygdommen er vendt tilbage eller eventuelle andre sygdomme, der skal behandles. På følgende link kan du læse bl.a. læse om forskellige andre tilstande, som kan give anledning til træthed.

Fysisk aktivitet
Hvis du mener, at trætheden er en følge af kræftbehandlingen, så er det vanskeligt at gøre noget, som effektivt fjerner trætheden. Men undersøgelser har vist, at fysisk aktivitet kan tage toppen af trætheden. Fysisk aktivitet er ofte en del af kræftrehabiliteringstilbuddene, der findes rundt om i kommunerne. Den fysiske aktivitet skal naturligvis tilpasses den enkelte, men selv når kræfterne er små, kan lette øvelser have deres berettigelse.

En del kræftpatienter fortæller, at fysisk aktivitet kan gøre trætheden mere lig den træthed vi alle kender, når vi har været i gang en hel dag. For den træthed, som mange oplever i forbindelse med kræftbehandling, beskrives ofte som en anden form for træthed: ”Jeg kan ikke sove mig fra trætheden”, ” Lige meget, hvor meget jeg sover, så er jeg træt”, ”Det er som at slukke for strømmen – trætheden kommer lige pludseligt”, ”Trætheden er konstant”, ”Det er som om, der er for mange filer åbne – jeg bliver uendeligt træt”.

På følgende link kan du læse mere om aktivitet og retningslinjer for motion og træning, når du er i behandling for en kræftsygdom. 

Hvilke tilbud om fysisk aktivitet efter kræftbehandling, der er i de enkelte kommuner, kan du læse mere om på sundhed.dk, brug søgeordet "sundhedstilbud". Her vil du kunne finde kommunerne i de enkelte regioner og læse mere om de kræftrehabiliteringstilbud, der findes i din kommune.

Bekymring og depression
Du skal være opmærksom på, at den træthed, som er længerevarende i forbindelse med kræftbehandling, muligvis helt eller delvis kan skyldes bekymring eller depression. Vi ved fra undersøgelser, at depression forekommer hyppigere hos kræftpatienter end i baggrundsbefolkningen. Hvis du er i tvivl, om du er deprimeret, så bør du vende det med din læge med henblik på eventuel behandling. Behandlingen kan bestå af medicin, samtaler, motion eller evt. mindfulness. Undersøgelser har således vist, at mindfulness kan have en gunstig virkning på angst og depression efter kræftbehandling. Hør mere om mindfulness på følgende link.

Mindfulness er et tilbud på mange af Kræftens Bekæmpelses rådgivninger. Du kan læse om hvilke tilbud, der er på de enkelte rådgivninger: http://www.cancer.dk/hjaelp-viden/raadgivning/

Dårlig søvn
”Jeg sover også dårligt”, fortsætter den 70-årige kvinde. I forbindelse med kræftbehandling oplever mange søvnproblemer, der naturligvis ikke gør trætheden mindre. Der kan være forskellige årsager til søvnproblemer, eksempelvis bekymring eller eventuelle smerter. Man kan have svært ved at falde i søvn, vågner op i løbet af natten og kan have svært ved at falde i søvn igen eller vågne betydeligt tidligere end vanligt og dermed ikke fåsovet de sidste par timer af natten. På følgende link kan du få råd i forbindelse med søvnbesvær.

Nedsat appetit
Nedsat appetit, kvalme eller opkastninger kan også ledsage kræftbehandling. Så mangelfuld ernæring kan være medvirkende årsag til den træthed, som man kan se i forbindelse med kræftbehandling. På følgende link gives en lang række kostråd i forbindelse med kræftbehandling.

Ovenstående er et forsøg på at samle nogle af de mange links, der findes om træthed og mulighed for hjælp i forbindelse med træthed under og efter kræftbehandling. Hvis du er yderligere interesseret, kan du på Dansk Sygeplejeråds hjemmeside finde en fin lille pjece om den træthed, der opleves i forbindelse med kræftbehandling, og som i fagsproget kaldes cancerrelateret fatigue. Her vil der også kunne findes en litteraturliste om emnet.

Få mere hjælp her
Trætheden i forbindelse med kræftbehandling påvirker hverdagen en hel del for mange, der er behandlet for en kræftsygdom. Brug ovenstående links til eventuelle ideer i forhold til trætheden, og fortsæt dialogen her på Cancerforum. Du kan ringe til Kræftlinjen på tlf.: 80 30 10 30, hvis du i de omtalte links mangler svar på nogen af de spørgsmål, som kan rejse sig i forbindelse med træthed ved kræftbehandling.

Her på Cancerforum kan du melde dig ind i gruppen "Senfølger", hvis du vil dele dine erfaringer omkring træthed med andre i samme situation.