Menu
Til nyhedsoversigt

Vil du være med i Kræftens Bekæmpelses brugerpanel?

- af Cancerforums redaktion
Kræftens Bekæmpelse vil gerne vide, hvad der er vigtigt for kræftpatienter og deres pårørende. Vi søger lige nu kræftpatienter, pårørende og efterladte til vores brugerpanel.

Som brugerpanelsmedlem skal du have lyst til at svare på spørgsmål om livet med kræft ud fra de erfaringer, du har gjort dig. Du skal ikke vide noget bestemt for at være med i panelet – det er dine oplevelser og meninger, vi gerne vil høre.

Hvem kan deltage?
Du kan være med i Kræftens Bekæmpelses brugerpanel, hvis du er over 18 år og: 

  • Har eller har haft kræft
  • Er pårørende til en, som har eller har haft kræft
  • Er pårørende til en afdød, der havde kræft

Det må ikke være mere end seks år siden, at du eller den kræftpatient, du er pårørende til, var i kontakt med sundhedsvæsenet på grund af kræftsygdommen eller følger af den.

Hvad indebærer det?
Kræftens Bekæmpelse sender 8-12 spørgeskemaer om året om aktuelle emner. Det tager 5-20 minutter pr. gang at svare på spørgeskemaerne. Derudover kan brugerpanelet få andre henvendelser, f.eks. om at vi søger interviewdeltagere, patientrepræsentanter eller lignende.

Du tilmelder dig brugerpanelet for to år ad gangen. Herefter sletter vi dine data og gør opmærksom på, at du skal tilmelde dig panelet igen, hvis du fortsat ønsker at deltage.

Kræftens Bekæmpelse kontakter brugerpanelet via e-mail. Du skal derfor have en e-mailadresse og have adgang til en computer, tablet eller smartphone for at deltage.

Sådan tilmelder du dig
Hvis du har lyst til at være med i Kræftens Bekæmpelses brugerpanel, kan du tilmelde dig på www.cancer.dk/brugerpanel/

Hvis du har spørgsmål til tilmeldingen eller brugerpanelet, er du velkommen til at skrive til: brugerpanelet@cancer.dk. Vi håber, du har lyst til at være med!